plISO 9001:2015 ISO 13485 SA 8000
plISO 9001:2015 ISO 13485 SA 8000

projekt

Fab-Style Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
PRO
GRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Celem projektu jest – DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY

Dofinansowanie projektu z UE:183.491,31 PLN