enfrplISO 9001:2015 ISO 13485 SA 8000
enfrplISO 9001:2015 ISO 13485 SA 8000

SYSTEM ZARZĄDZANIA

W celu opisania naszego systemu oraz ustrukturyzowania usług, zadań i celów każdej zatrudnionej osoby, w 2020 roku Firma zdecydowała wyposażyć się w narzędzia do pomiaru wydajności i jakości. Pozwalają one zarówno na utrwalanie trybu pracy, jak i na ciągłe jego doskonalenie. Powyższymi narzędziami są między innymi certyfikaty ISO, których uzyskanie umożliwia zdobycie międzynarodowego uznania, ułatwia pozycjonowanie firmy i jej organizacji na rynkach międzynarodowych oraz otwiera dostęp do rynków publicznych, na których certyfikacja jest warunkiem koniecznym.

Chcemy dać naszym klientom gwarancję prestiżu oraz wykazać się stosowaniem dobrych praktyk w biznesie. Dążymy do tego, aby nasza Firma wyróżniała się na tle konkurencji. Pragniemy cieszyć się zaufaniem naszych klientów, dlatego też w marcu 2020 roku zdecydowaliśmy się na uzyskanie poniższych certyfikatów:

*Norma ISO 9001:2015, która określa wymagania dla systemu zarządzania jakością (numer certyfikatu 0106945, wydany 27.10.2020 r.).
* Norma ISO 13485:2016, która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, w którym organizacja musi wykazać swoją zdolność do konsekwentnego dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług, które są zgodne z wymaganiami klienta i obowiązującymi przepisami (certyfikacja w toku, oczekiwana w lutym 2021 roku).
* SA 8000:2014, która jest normą odpowiedzialności społecznej, promującą godne warunki pracy. Certyfikacja ta będzie naszym kodeksem postępowania zorientowanym na społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju (certyfikacja w toku, oczekiwana w lutym 2021 roku).