Kontrola jakości

Zgodnie z procedurami ISO 9001:2015 komórka Kontroli Jakości odpowiada za jakość produktów, na każdym etapie ich tworzenia. Kontrole wykonywane są w trakcie produkcji oraz przed samym wywozem. Przeprowadza się je za pomocą formularzy oraz raportów jakości, które są rejestrowane. Raporty jakości wykazują błędy dopuszczalne i niedopuszczalne oraz sposób i reguły kontroli. Stosowana metoda to tabela kontroli MILITARY STANDARD, w której ustalana jest ilość sztuk do kontroli, według ilości sztuk zleconych. Błędy analizowane są raz w miesiącu i ilustrowane za pomocą grafik oraz zasady PARETTO. Następnie zapisywane są w rejestrach niezgodności, po czym podejmowane są działania, w celu ich eliminacji. Dział stosuje narzędzia LEAN MANAGEMENT, takie jak 5S, czy diagram ISHIKAWA.