Zarządzanie produkcją

W celu opisania naszego systemu oraz ustrukturyzowania usług, zadań i celów każdej zatrudnionej osoby, w 2020 roku Firma zdecydowała się na wyposażenie w narzędzia do pomiaru wydajności i jakości. Pozwalają one zarówno na utrwalanie trybu pracy, jak i na ciągłe jego doskonalenie. Powyższymi narzędziami są między innymi certyfikaty ISO, których uzyskanie umożliwia zdobycie międzynarodowego uznania, ułatwia pozycjonowanie firmy i jej organizacji na rynkach międzynarodowych oraz otwiera dostęp do rynków publicznych, na których certyfikacja jest warunkiem koniecznym.

Pragniemy dać naszym klientom gwarancję prestiżu oraz wykazać się stosowaniem dobrych praktyk w biznesie. Dążymy do tego, aby nasza Firma wyróżniała się na tle konkurencji. Pragniemy cieszyć się zaufaniem, dlatego też w marcu 2020 roku zdecydowaliśmy się na uzyskanie poniższych certyfikatów:

  • norma ISO 9001:2015, która określa wymagania dla systemu zarządzania jakością (numer certyfikatu 0106945, wydany 27.10.2020 r.),
  • norma ISO 13485:2016, określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, w którym organizacja musi wykazać swoją zdolność do konsekwentnego dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług, zgodnych z wymaganiami klienta i obowiązującymi przepisami (numer certyfikatu M- 92/1/2021, wydany 26.02.2021r.). Niniejszy certyfikat wymaga aktualizacji poprzez audyt. Na dzień dzisiejszy, z powodu braku wytwarzania przez Fab-Style produktów klasy pierwszej, audyt ten nie został przeprowadzony. W każdej chwili może on zostać zrealizowany.

System komputerowego wspomagania zarządzania produkcją, którym dysponujemy, umożliwia kontrolę nad wszelkimi działaniami produkcyjnymi Firmy- od projektowania produktów, planowania niezbędnych zasobów, po planowanie zadań i zasobów w warsztacie. Pozwala on również organizować oraz koordynować wszystkie zadania. Nasz system potrafi dostosowywać się do użytkownika, proponując mu wizję strategiczną lub operacyjną. Zapewnia wydajność produkcji, dotrzymywanie terminów narzuconych przez klientów oraz przestrzeganie norm i ograniczeń jakościowych. Dysponujemy także bazą danych niezbędną do gromadzenia i porządkowania danych produkcyjnych oraz podejmowania świadomych decyzji.

Twórcą stosowanego przez Firmę systemu jest Frederic Coppin- współzałożyciel oraz obecny właściciel Fab-Style.